piratetimestransparent

THIS WEEK

March 7, 2023

As the internet continues to play an increasingly important role in our lives, the need for vigilant protection of our digital freedoms becomes even more crucial. This is where the Pirate Party of Belgium comes in, advocating for the rights of individuals to privacy, free expression, and open access to information. With the threat of government surveillance, corporate control, and censorship looming, the Pirate Party offers a necessary voice and platform for those who seek to protect their online freedoms.

May 17, 2022

Geheime diensten hebben de opdracht om onze vrije en open samenleving te verdedigen. Daarvoor mogen zij vergaande bevoegdheden inzetten. Die moeten effectief zijn, maar ook gebruikt worden binnen de kaders die de democratische rechtsstaat daarvoor stelt. De inzet van die bevoegdheden vindt in het geheim plaats en de gevolgen van die inzet kunnen erg ingrijpend zijn. Voor de veiligheid van onze digitale infrastructuur, of door de grote schaal waarmee de geheime diensten er gegevens mee verzamelen. Daarom is goed toezicht…

May 17, 2022

“Frankly, I think if law enforcement or a civil investigator were trying to figure out who is having an abortion, there are probably several other venues that are more realistic or more immediately useful,” said Stepanovich. “They would likely get a dump of information for the relevant data,” she continued, “such as trying to get the location information of everyone that got dropped off close to an abortion center, which is a much smaller set of data, or getting people…

May 16, 2022

De Belgische Piraten zijn terug van nooit echt weggeweest te zijn. Hoewel de verkiezingen nog jaren weg zijn, wordt er bij de Belgische Piratenpartij toch al gewerkt in die richting. Gemeenschapsvorming rond de zgn. commons“We zien verscheidene intiatieven doorgroeien die de zelforganisatie, de zelfbeschikking en een horizontale besluitvorming voorop stellen. Dat stemt ons hoopvol. Tegelijkertijd […]

May 16, 2022

De Belgische Piraten zijn terug van nooit echt weggeweest te zijn. Hoewel de verkiezingen nog jaren weg zijn, wordt er bij de Belgische Piratenpartij toch al gewerkt in die richting. Gemeenschapsvorming rond de zgn. commons“We zien verscheidene intiatieven doorgroeien die de zelforganisatie, de zelfbeschikking en een horizontale besluitvorming voorop stellen. Dat stemt ons hoopvol. Tegelijkertijd […]

Pirate Times