Posted on

Geheime diensten

Geheime diensten hebben de opdracht om onze vrije en open samenleving te verdedigen. Daarvoor mogen zij vergaande bevoegdheden inzetten. Die moeten effectief zijn, maar ook gebruikt worden binnen de kaders die de democratische rechtsstaat daarvoor stelt. De inzet van die bevoegdheden vindt in het geheim plaats en de gevolgen van die inzet kunnen erg ingrijpend zijn. Voor de veiligheid van onze digitale infrastructuur, of door de grote schaal waarmee de geheime diensten er gegevens mee verzamelen. Daarom is goed toezicht op het werk van de geheime diensten essentieel. Bits of Freedom waakt over onze internetvrijheid en privacy online. Wij houden zowel het werk van de diensten als dat van hun toezichthouders in de gaten.

Wat speelt er?

De geheime diensten willen en kunnen steeds meer en ongerichter gegevens verzamelen, verwerken en delen.

Met zogenaamde bulkbevoegdheden, zoals het sleepnet, verzamelen zij enorme bergen gegevens van miljoenen burgers per keer. Daarmee komen burgers en hun communicatie steeds vaker, gemakkelijker en dus completer in het vizier van de geheime diensten.

Anderzijds staat het toezicht op de geheime diensten onder druk. Door een gebrek aan bindende bevoegdheden is het niet mogelijk voor de toezichthouder (CTIVD) om daadwerkelijk in te grijpen als het erop aankomt. Bijvoorbeeld wanneer de geheime diensten tegen de wet in onze gegevens bewaren en gebruiken. De positie van de toetsingscommissie (Tib) die de verzoeken om ingrijpende bevoegdheden in te zetten vooraf toetst en wél bindende bevoegdheden heeft, dreigt te worden uitgehold

(Lees verder op de site Bits of Freedom)